Zasady muzyki

Podstawowa wiedza z zakresu muzyki.

Zasady muzyki to przedmiot realizowany w I oraz II stopniu szkoły muzycznej – podstawowa wiedza o muzyce. Nie ma takiej możliwości by poruszać się w świecie muzyki nie znając terminologii zachodzących w niej zjawisk. Każde z elementów dzieła muzycznego, (a jest ich siedem : melodyka, rytmika, harmonika, dynamika, agogika, artykulacja, kolorystyka) rządzą się swoimi prawami. Warto je poznać.

Jeśli chodzisz do szkoły muzycznej – oferuję korepetycje. Czasem program szkolny realizowany jest zbyt szybko i brak wystarczającej ilości przykładów i ćwiczeń by dobrze zrozumieć dane zjawisko.  Znajomość zasad muzyki nigdy nie jest potrzebą samą w sobie. To jedynie pomost do tego, by zrealizować inny cel, ten na którym najbardziej Ci zależy.

Tworzysz własną muzykę

Wiedza z zasad muzyki jest jednym z tych elementów, który sprawia, że praca nad kompozycją staje się przyjemniejsza i łatwiejsza. Pozwala wiernie zapisać to, co podpowiada wyobraźnia, lecz ponadto pomaga rozwiązać jeden poważny problemem, niemal wszystkich niedoświadczonych kompozytorów. więcej


Mam tu na myśli sytuację, gdy powstał już jakiś pomysł, jakaś melodia, fragment utworu, lecz nie wiadomo co napisać dalej. Lekcje z zasad muzyki umożliwią dokonać prawidłowej analizy danego fragmentu pod kątem melodycznym, rytmicznym, harmonicznym. Na podstawie wniosków będzie można się domyśleć, jak realizować dalszy ciąg utworu. Znając zasady muzyki komponowanie staje się o wiele prostsze.

Uczysz się kształcenia słuchu lub harmonii

Żeby zacząć skutecznie działać w tym zakresie będzie Ci potrzebny chociażby podstawowy zakres wiedzy z zasad muzyki. Wszystkie czynności realizowane na lekcjach kształcenia słuchu oraz harmonii, dotykają zagadnień zawartych w tej dziedzinie.

Śpiewasz lub grasz na instrumencie

Chcąc być samodzielny w odczytywaniu zapisu nutowego, musisz wiedzieć czym jest metrum, takt, tempo, czym sa znaki przykluczowe, czym są klucze muzyczne, jak odczytywać właściwie wysokości nut a jak realizować rytm odzwierciedlony w wartościach rytmicznych. więcej


Powinieneś również wiedzieć jak zrealizować różnego rodzaju oznaczenia i skróty literowe. Określają one agogikę, dynamikę, artykulację i wiele innych zjawisk. Na moich lekcjach gry na pianinie wszystkie niezbędne terminy wyjaśniam, tak by można było zrealizować każdy utwór.

Jak prowadzę lekcje zasad muzyki?

Identycznie jak w przypadku innych przedmiotów, sposób realizacji zajęć jest uzależniony od celu, wieku ucznia oraz poziomu z jakiego zaczynamy. Jako że zasady muzyki są jedynie elementem, który umożliwia osiągnięcie innego, ważniejszego celu, koncentruję się na tym by nigdy nie stracić go z oczu. Dzięki temu, nie uczę tego co w najbliższym czasie się nie przyda, bo wiedza nieużywana jak wiadomo szybko ucieka z pamięci. Lekcje z zasad muzyki mogę również przeprowadzić w formie kursu, dzięki któremu zdobyta wiedza będzie mogła być wykorzystywana wielokrotnie w przyszłości. więcej


Podczas lekcji gry na pianinie tłumaczę te zagadnienia, które akurat są potrzebne, by można było zrealizować dany utwór. Ucząc kształcenia słuchu lub harmonii, uzupełniam braki w takim zakresie, który jest potrzebny do realizacji aktualnego zadania. Zdarza się również, że osoby tworzące muzykę potrzebują podstawowej wiedzy by w ogóle zacząć działać.
W zależności od potrzeb, mogę przeprowadzić ten przedmiot gruntownie, realizując wszystkie zagadnienia zawarte w podręcznikach. Często jednak okazuje się, że tego wszystkiego jest za dużo a cel jaki sobie założymy na zajęciach będzie wymagał jedynie wybiórczej wiedzy z tego przedmiotu.
Sposób w jaki tłumaczę jest przystępny. Głównie korzystam z moich notatek, na podstawie których każdy uczeń robi również swoje. Są one proste, przejrzyste, napisane zrozumiałym językiem. W ramach zajęć dołączam ćwiczenia do realizowania w domu, które pomagają lepiej zrozumieć i zapamiętać określone zagadnienie. Jeśli uczę osoby, które potrzebują gruntownej wiedzy z tego zakresu, wykorzystuję książki, np:
Podstawowe wiadomości z nauki o muzyce – J.K.Lasocki
Zasady muzyki, skrypt dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia – Maria Biel.

zasady muzyki